Hoek Pastoorslaan

Fotogalerij

Op de hoek van de Pastoorslaan en de Weeresteinstraat is door Stol Architecten een schets gemaakt van een appartementencomplex. Het bestaande bollencomplex zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

 

De gemeente Hillegom is voornemens op de hoek Weeresteinstraat en de Pastoorslaan een rotonde aan te leggen. In de nieuwe planvorming hebben we rekening gehouden met die aanleg.

Het nieuwe woongebouw heeft als concept de verwijzing naar de bestaande bollenschuur en zal 11 woonunits gaan verkrijgen.