Hotel Aalsmeer

Planning oplevering: 2019

Hotel Aalsmeer

Opdrachtgever:

Ruigrok kwekerij BV

Locatie:

Aalsmeer

Planning start bouw:

2019

Informatie

TPS ontwikkelt in opdracht van Ruigrok Kwekerij en in samenwerking met Slavenburg Bouw een Migrantenhotel met 250 bedden aan de Legmeerdijk in Aalsmeer.